Όροι χρήσης

Στο εξής, το ηλεκτρονικό κατάστημα kppstechnologies ονομάζεται ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

ΤΙΜΕΣ

Όλες οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση και ισχύουν για την χρονική στιγμή που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Έξοδα αποστολής, συσκευασίας και διάφορες τυχόν επιβαρύνσεις στα προϊόντα, εμφανίζονται κατά την διάρκεια της παραγγελίας, στο καλάθι αγορών και σίγουρα πριν την τελική αποδοχή της παραγγελίας από τον πελάτη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Είναι στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να σιγουρέψει, ότι οι προδιαγραφές των προϊόντων που αγοράζει, ανταποκρίνονται και καλύπτουν τις ανάγκες του. Οι φωτογραφίες των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί να μην απεικονίζουν επακριβώς το προϊόν που περιγράφεται. Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα που παραγγείλατε έχει εξαντληθεί ή δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, θα σας ενημερώσουμε μέσω email ή τηλεφωνικά.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΜΗ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ένα δέμα δε γίνει δεκτό ή δεν το παραλάβει ο παραλήπτης με ευθύνη του, θα κληθεί να πληρώσει το συνολικό κόστος των μεταφορικών της αποστολής και επιστροφής του δέματος. Σε αντίθετη περίπτωση θα κινηθεί διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της όλης διαδικασίας διεκδίκησης τους. Είστε ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ να παραλάβετε το δέμα που έχετε παραγγείλει με αντικαταβολή. Σε περίπτωση που χρειαστεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομική υπεράσπιση για άσκοπες καταγγελίες, τα έξοδά της τα αναλαμβάνει ο πελάτης.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Ο πελάτης έχει βάση νόμου δυνατότητα υπαναχώρηση της αγοράς του εντός 14 ημερών από την αγορά, με επιστροφή των χρημάτων της αξίας των προϊόντων. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζική κατάθεση, η επιστροφή της αξίας του προϊόντος γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας στην οποία έχει γίνει η αρχική κατάθεση. Βασική προϋπόθεση είναι το επιστραφέν προϊόν να μην είναι χρησιμοποιημένο, και να έχει την αρχική του συσκευασία σε κατάσταση τέτοια ώστε να μπορεί να μεταπωληθεί. Οποιοδήποτε προϊόν επιστραφεί, με σημάδια χρήσης ή με ανοιγμένη συσκευασία δεν θα γίνεται δεκτό και δεν θα επιστρέφονται τα χρήματα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΩΝ

Ο επισκέπτης-χρήστης των σελίδων κατανοεί και συμφωνεί, ότι όλοι οι αναφερόμενοι όροι, στο σύνολο του περιεχομένου τους ή μεμονωμένα, δύνανται να αλλάξουν ή να μετατραπούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου https://kppstechnologies.gr, θα πρέπει να διαβάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα, όλους τους όρους στο σύνολό τους.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Τα προϊόντα που καλύπτονται με εγγύηση θα αναφέρονται στην εκάστοτε σελίδα. Είναι υποχρέωση του αγοραστή να ανοίξει και να ελέγξει τα προϊόντα κατά την παράδοση από τον courier για τυχόν φθορές, και σε κάθε τέτοια περίπτωση το πακέτο να μη γίνει δεκτό και να επιστραφεί στον αποστολέα. Εάν κάποιο προϊόν είναι μη λειτουργικό, ελαττωματικό ή έχει φθορά εξ αρχής, θα πρέπει να γίνει επιστροφή του εντός 14 ημερών με οποιοδήποτε τρόπο ο πελάτης επιθυμεί, θα αντικατασταθεί και θα σταλεί νέο με δικά μας έξοδα αποστολής. Σε περίπτωση που έχουν περάσει 14 ημέρες, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους για οποιαδήποτε αίτια.

Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, αλλά ενημερώνει για την διαθεσιμότητα ή μη τον καταναλωτή και αναλαμβάνει να τον ενημερώνει έγκαιρα περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν έχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

 Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αίτια που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη, ή/και με την χρήση του διαδικτυακού τόπου, ή/ και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή /και προϊόντων, ή /και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/ και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή /και υπηρεσίες, ή /και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πιθανόν στο www.kppstechnologies.gr να υπάρχουν δεσμοί προς άλλους δικτυακούς τόπους τους οποίους δεν ελέγχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και τη πληρότητα των υπηρεσιών, τους όρους χρήσης κλπ. Το www.kppstechnologies.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την ποιότητα, καταλληλότητα, λειτουργικότητα ή νομιμότητα τέτοιων δικτυακών τόπων. Είναι αμοιβαίως αποδεκτό ότι οι χρήστες παραιτούνται οποιωνδήποτε νομικών διεκδικήσεων κατά του www.kppstechnologies.gr σε σχέση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του www.kppstechnologies.gr. Κατά την επίσκεψη σας στο διαδικτυακό τόπο Www.Kppstechnologies.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα κλπ) προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας. Τα εν λόγω στοιχεία συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των χρηστών στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.kppstechnologies.gr ή κατά την εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή κατά τη σύνδεση με λογαριασμό χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος ή κατά τη διαδικασία παραγγελίας και αγοράς προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα και μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από την ETAIΡΕIA, η οποία είναι και ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του νόμου.

Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που δηλώσατε με την συγκατάθεσή σας στο Www.kppstechnologies.gr τηρούνται σε αρχείο, επεξεργάζονται με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα και συμφώνα με το άρθρο 12 και 13 του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά τα λοιπά, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή απόφαση δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και εφόσον ο χρήστης δεν έχει αντιταχθεί στη χρήση τους. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της κάθε συναλλαγής θα τηρούνται και διαβιβάζονται εμπιστευτικά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τρόπο απολύτως ασφαλή, σύμφωνο με τις σύγχρονες μεθόδους ασφαλείας. Ο κάθε χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των συναλλαγών, εφόσον το επιθυμεί.

Επιπλέον, ειδικά για τις πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών και λοιπών συστημάτων πληρωμών μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων και συναφών φορέων, επισημαίνεται ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ούτε αποθηκεύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες πληρωμής, όπως στοιχεία και αριθμούς πιστωτικών καρτών και λοιπών μέσων πληρωμής, αλλά η συναλλαγή γίνεται απευθείας ανάμεσα στους χρήστες και το φορέα πληρωμών κ.λπ., ο οποίος και συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά ή λοιπά τραπεζικά ή άλλα στοιχεία.

Τέλος, εφόσον μέσω της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ παρέχεται πρόσβαση σε ιστοσελίδες άλλων εταιρειών, για τις όποιες συναλλαγές κάνουν οι χρήστες αποκλειστικά με τις άλλες εταιρείες, η όποια περαιτέρω συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τους από τις άλλες ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των τρίτων ιστοσελίδων και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει γι’ αυτές. Ως εκ τούτου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά στους χρήστες να ελέγχουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους από τις τρίτες ιστοσελίδες.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.kppstechnologies.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για:

αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.,
αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την εταιρεία, να υπερασπιστεί και να την τηρήσει αλώβητη από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης της εύλογης αμοιβής των νομικών της σύμβουλων, που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του διαδικτυακού τόπου από τον ίδιο. Ρητά δηλώνεται, ότι σε περίπτωση προσπάθειας δυσφήμισης της εταιρείας και των προσφερόμενων από αυτήν υπηρεσιών δια οπουδήποτε μέσου, ηλεκτρονικού (πχ ανάρτηση σε blogs) ή μη, η εταιρεία θα λάβει κάθε νόμιμο μέτρο κατά παντός υπευθύνου για την προάσπιση των συμφερόντων της και την αποκατάσταση της εμπορικής της φήμης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι απόρρητες και διασφαλίζονται πλήρως, όπως και στις συναλλαγές σε φυσικό εμπορικό κατάστημα.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των δεδομένων των συναλλαγών τους που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επιτυγχάνεται με τη χρήση κωδικών ασφαλείας. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη-πελάτη είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που ο χρήστης τους καταχωρεί, του παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά του στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβάλει τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) του, όσο συχνά επιθυμεί. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνιστά στους χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν το password τους σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων κωδικών.) Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη είναι ο ίδιος (ή εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα), μέσω των ανωτέρω κωδικών και, επομένως, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των κωδικών, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αλλιώς η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “stripe” και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

COOKIES

Αυτό το eshop χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως «cookies» και «pixel tags». Με την πλοήγηση του χρήστη στο eshop, ο χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο eshop.

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο xρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του xρήστη. Με την χρήση αυτή, το eshop, είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του χρήστη σε αυτό, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Τα cookies χρησιμεύουν σε ενέργειες, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

Στην διατήρηση της ασφάλειας του χρήστη, καθώς και την ευκολία περιήγησης του στο eshop. Σε οποιοδήποτε σημείο κρίνεται απαραίτητη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων του χρήστη (https protocol), τα cookies βοηθούν στο να ταυτιστούν και να μεταφερθούν τα στοιχεία της προηγούμενης πλοήγησής του από το περιβάλλον (http).
Στην αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και προτιμήσεων κατά την πλοήγηση στο ehop.
Στο να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πως αντιδρά το κοινό της και πως χρησιμοποιεί τον δικτυακό της τόπο, με σκοπό να βελτιώσει τις πληροφορίες αλλά και τον τρόπο που προσφέρει την εμπειρία πλοήγησης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ώστε να μπορεί να προσφέρει στοχευόμενες υπηρεσίες βασισμένες ξεχωριστά στον κάθε χρήστη. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης πλοηγηθεί σε κάποιο επιθυμητό προϊόν, μπορεί να παρακολουθήσει μια διαφήμιση για το αντίστοιχο προϊόν όταν περιηγείται αργότερα σε κάποιο ηλεκτρονικό τεχνολογικό περιοδικό ή blog.
Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του eshop δεν θα λειτουργούν ορθά.
10. Σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως

Η σύμβαση πώλησης από απόσταση από το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία του χρήστη/πελάτη σε φυσικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, με την ακόλουθη διαδικασία:

Κατά την ηλεκτρονική πώληση εξ αποστάσεως, ο χρήστης επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει και το καταχωρεί προσωρινά στο εικονικό “καλάθι αγορών” του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Διευκρινίζεται ότι αγορές μπορεί να πραγματοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος ή να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Ο χρήστης προχωρά σε δεσμευτική για τον ίδιο πρόταση αγοράς προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντος που βρίσκεται προσωρινώς αποθηκευμένο στο “καλάθι αγορών” του, πατώντας διαδοχικά τα κουμπιά “Αγορά”, “Δείτε το καλάθι σας” και “Ολοκλήρωση Αγορών”. Αφού συμπληρώσετε σωστά τα στοιχεία σας (προσοχή στην σωστή συμπλήρωση του πεδίου Περιοχή/Πόλη. Επιλέξτε την περιοχή σας αυτοματοποιημένα από το σύστημα για τη σωστή εκτίμηση των μεταφορικών), επιλέξετε τη Μέθοδο Αποστολής και τον τρόπο που επιθυμείτε να πληρώσετε, ελέγχετε τα στοιχεία σας καθώς και το/τα προϊόν/προϊόντα που υπάρχουν στο καλάθι σας και πατάτε το κουμπί “Κάντε Παραγγελία”. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, αφού το επιλέξετε και καταχωρήσετε τα αντίστοιχα στοιχεία. Κατόπιν ακολουθεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εκ μέρους της λήψης της πρότασης αγοράς του χρήστη, η οποία στέλνεται αυτόματα αμέσως μετά την υποβολή της δεσμευτική πρότασης αγοράς (παραγγελίας με υποχρέωση πληρωμής). Η επιβεβαίωση αυτή αποτελεί μόνο πιστοποίηση της λήψης της παραγγελίας και ουδαμώς συνιστά αποδοχή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της πρότασης αγοράς του χρήστη. Η αποδοχή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της πρότασης αγοράς του χρήστη και η κατάρτιση της ηλεκτρονικής πωλήσεως εξ αποστάσεως πραγματοποιείται μόνο όταν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποστείλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο χρήστης σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της δυνατότητας εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής του παραγγελθέντος προϊόντος ή επικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικά. Νοείται ότι στην περίπτωση που για κάποιο λόγο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποδεχθεί την πρόταση του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική σύμβαση πωλήσεως εξ αποστάσεως, ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο χρήστης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ), η πληρωμή ακυρώνεται με ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τυχόν καταβολές επιστρέφονται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγιναν. Σημειώνεται πως παραγγελίες που δεν έχουν πληρωθεί εντός 3 ημερών, ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

EΓΓΥΗΣΗ

Τα προϊόντα που καλύπτονται από εγγύηση (έξι μηνών) καλής λειτουργίας είναι οι μπαταρίες και τα powerbank. Θήκες, λουράκια, τζαμάκια και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ, ΔΕΝ έχει εγγύηση (εκτός και αν φτάσει στον πελάτη σπασμένο ή χαλασμένο DOA σε οποιαδήποτε μορφή).